Revitalizace Hórnikovy lužickosrbské knihovny v roce 2020

V Lužickém semináři byl dokončen projekt revitalizace starého fondu Hórnikovy lužickosrbské knihovny, největší lužickosrbské knihovny na světě mimo území Lužice. Z dvouleté dotace zemské vlády Svobodného státu Sasko bylo opraveno na 150 knih a doplněno nezbytné vybavení knihovny.

V prvním roce trvání projektu (2019) byla čerpána polovina přidělených prostředků. Proběhly konzultace o vhodném postupu revitalizace knihovny s někdejším vedoucím lužickosrbské ústřední knihovny a archivu v Budyšíně Francem Šěnem a restaurátorem Karlem Křenkem, nakoupeno bylo vybavení knihovny (pomůcky na údržbu knih či trezor na uložení cenných svazků), knihy byly ošetřeny, byla vyrobena většina ochranných knižních pouzder a započaly restaurátorské práce.

V roce 2020 do plnění projektu zasáhla epidemie covidu-19, přesto byl řádně dokončen. Na restaurování 80 knih, 28 svazků periodik a 39 rukopisů se podílelo 14 restaurátorů a dvě restaurátorské školy. Opraveny byly například nejstarší kniha v knihovně Wandalia Alberta Krantze (1600), Ticinova lužickosrbská gramatika (1679) a historie poutního místa Róžantu (1692) nebo lužickosrbské překlady Rukopisu královédvorského (1852)
a Čelakovského
Ohlasu písní ruských (1846). Zrestaurována je také většina svazků rukopisného časopisu Serbowky, studentského spolku, který v Lužickém semináři sídlil. 44 svazků této unikátní ročenky vlastní Hórnikova knihovna, několik dalších je uloženo v Budyšíně.

Nyní doufáme, že bude možné na projekt navázat a že se podaří opravit i zbývající svazky Serbowky a další poškozené knihy.

Eliška Oberhelová in Česko-lužický věstník 1/2021