Clemens Škoda: Rewitalizacija Hórnikoweje knihownje w Praze běži wuspěšnje – prěnje drohoćinki restawrowane 

Hórnikowa knihownja w Serbskim seminarje na Małej stronje w Praze, najwjetša zběrka serbskeje a sorabistiskeje literatury zwonka Łužicy, je mjeztym zaso dwě njedźeli čěskej zjawnosći přistupna. Lětstotki stara biblioteka bu w lěće 2002 wot wulkeje wody Wołtawy ćežko wobškodźena. Domowinje je so radźiło, ze srědkow swobodneho stata Sakskeje, kiž ma na městnje swoje zastupnistwo w stolicy Čěskeje, dwulětne spěchowanje – 40.000 eurow za 2019 a samsnu sumu za 2020 – za wožiwjenje biblioteki dóstać. Towarstwo přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice), asociěrowany čłon třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow, realizuje projekt we wothłosowanju z Domowinu.

Koordinatorka projekta Eliška Oberhelová je mjezyrozprawu za loni předpołožiła, a Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj, so k tomu wupraja: „Njedźiwajcy přizwolenja srědkow hakle w druhej połojcy lěta 2019 su so naši partnerojo při přehladanju, pohódnoćenju, rjedźenju, wotstronjenju plěsnje, rjadowanju tak do spěcha měli, zo móžachu wšě lońše nadawki dospołnje spjelnić. Tak stej z pjera serbskeho jezuita Jakuba Xavera Ticina prěnja ćišćana hornojoserbska gramatika a kniha wo stawiznach Róžeńčanskeje swjatnicy zaso restawrowanej. Tež magacin manuskriptow časopisa ,Serbowka‘, jedyn z najdrohotnišich objektow knihownje, je wobnowjeny.

Nimo restawrowanja najbóle wobškodźenych knihow dźe wo desinficěrowanje a rjedźenje wšěch knihow. Trěbne nastroje (rjedźace hubicy, žehlidła, zepěrki za knihi atd.) su woni runja nošakam datow z digitalizowanymi knihami a rozprawami restawrowanjow wobstarali. Wulki dźak słuša Towarstwu přećelow Serbow za profesionelne a spušćomne wukonjenje projekta – bjez nich to wšo njeby zrealizujomne było!

Nětk sej přejemy nachwatanje koronakrizy dla přestorčeneje wustajeńcy prěnich restawrowanych knihow, kotraž budźe so zhromadnje ze zastupnistwom Sakskeje přewjedować. Dalša dobra přičina, so na wotwěranje hranicy za wšěch wjeselić!”