Mukova mapa Lužice

Mukova mapa Lužice z roku 1886.

Arnošt Muka byl vynikajícím lužickosrbským jazykovědcem a etnografem, který v polovině osmdesátých let 19. století prováděl sčítání lužickosrbského obyvatelstva. K důležitým výsledkům těchto výzkumů patřila mapa tehdejšího osídlení lužickosrbského národa.


Mapa Lužice z roku 1945

Mapa historické Lužice.

Zpracoval podplukovník M. Semík, vydal Lužickosrbský národní výbor v Budyšíně v roce 1945.