Česko-lužický věstník lze objednat na e-mailu luzice@luzice.cz. V roce 2024 činí předplatné pro nečleny Společnosti 400 Kč v elektronické podobě (PDF) nebo 600 Kč za tištěný (po ČR).

Časopis je zaměřen na dějiny, umění, kulturu, politiku a život Lužických Srbů. Samozřejmě podporuje Lužické Srby v úsilí o zachování jejich kulturní a etnické identity i mateřštiny.

Obsah časopisu tvoří studie, eseje, stručné a komentované zpravodajství ze srbské Lužice, rozhovory, publicistika, recenze, překlady beletrie, zejména poezie. Jednou do roka může vyjít literární či vědecká příloha. Články jsou v jazyce českém, v malé míře lužickosrbském, výjimečně slovenském. Lužickosrbské texty doplňuje slovníček.

Příležitostně se časopis zabývá jinými slovanskými národy, národnostními menšinami či malými etniky –⁠ například Kašuby či italskými Slovinci.

(Aktualizace hesla: prosinec 2020, Lukáš Novosad)

On-line archiv

Starší čísla zveřejňujeme na webu. PDF ke stažení:

2020: 1 2 3 4 5

2019: 1, 2, 3–⁠4, 5–⁠6, 7–⁠8, 9–⁠10, 11–⁠12

2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12, příloha
2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2015: 1, 2, 3–⁠4, 5–⁠6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12

2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2013: 5, 6, 9
2012: 1, 7–⁠8
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11, 12

2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11–⁠12
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6–⁠8, 9–⁠10, 11–⁠12
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–⁠8, 9, 10, 11, 12
2004:
2003: 12

Autorský ukazatel (2001–⁠2008)