Revitalizace Hórnikovy knihovny

Jak jsme již informovali v Česko-lužickém věstníku 9–10/2019, Domowina a Společnost přátel Lužice obdržely v loňském roce dotaci saské zemské vlády na revitalizaci Hórnikovy lužickosrbské knihovny v Praze. Projekt je rozložen do dvou let a jeho cílem je restaurování knih starého fondu, který byl poškozen povodní v roce 2002, ale také doplnění vybavení knihovny a další investice do údržby, chodu a vybavení knihovny v celkové výši 80 000 eur. Počátky provázely ne zcela zanedbatelné nesnáze, protože administrativa přeshraniční dotace je komplikovaná, to ale z větší části vyřizuje právě Domowina a také Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko, sídlící v Lužickém semináři v prvním patře.

Na nás je samotná realizace projektu. Potýkali jsme se proto s potíží sehnat co nejrychleji dostatek restaurátorů, protože začátek projektu se z původně plánovaného dubna přesunul na září, a to kvůli dlouho odkládanému slavnostnímu předání smlouvy, přitom se ale nepočítalo s tím, že by se část prostředků alokovaných pro rok 2019 přesunula do roku 2020. Nakonec se ale vše podařilo a polovinu částky jsme zvládli vyčerpat; pořízeno tak bylo vybavení na údržbu knih (čisticí houby, žehlička na papír, podpěry pro knihy atd.), disky (tam budou uložena data s digitalizovanými knihami, restaurátorské zprávy apod.) a především trezor. Knihy starého fondu byly desinfikovány a vyčištěny a ty nejvíce poškozené se restaurují.

Hotové jsou mimo jiné Ticinova historie poutního místa Róžantu Epitome historiae Rosenthalensis a lužickosrbská gramatika, obě vydané na konci 17. stol. v Praze, nebo lužickosrbský překlad Rukopisu královédvorského. Součástí projektu je také restaurování rukopisného časopisu spolku Serbowka, který se řadí k tomu nejcennějšímu, co knihovna vlastní. Digitalizace sice není do projektu zahrnuta, podařilo se však získat dalšího sponzora v Praze, díky němuž můžeme tento unikát skenovat a mít digitální zálohu dříve, než jednotlivé svazky opustí Lužický seminář na restaurování. Část již zrestaurovaných knih měla být prezentována na lužickosrbské výstavě na Pražském hradě v červnu 2020, ovšem s ohledem na aktuální zdravotnickou situaci v to můžeme pouze doufat. Restaurátorské práce ale dále pokračují.

Eliška Oberhelová, vedoucí projektu
Česko-lužický věstník 2/2020