Společnost přátel Lužice propaguje srbskou Lužici a nejmenší slovanský národ Lužických Srbů v Česku a zároveň podporuje českou kulturu mezi Lužickými Srby. Usilujeme získávat pro Lužické Srby podporu veřejnosti a seznamujeme ji s lužickosrbským jazykem. Pečujeme o lužickosrbské dědictví v českých zemích a staráme se o zájmy této české krajanské menšiny. 

Společnost přátel Lužice (SPL) je zapsaný spolek, který navazuje na činnost předešlých spolků téhož zaměření, především na první z nich, založený 20. března 1907 pod názvem Łužisko-serbske towarstwo „Adolf Černý“ v Praze. Sídlem SPL je Lužický seminář na Malé Straně, postavený v roce 1728 z prostředků bratří Šimonů, lužickosrbských duchovních, pro ubytování a vzdělávání lužickosrbských studentů v Praze.

SPL působí po celém Česku, silné zastoupení kromě Prahy má na Mladoboleslavsku, Brněnsku, Varnsdorfsku či Hodonínsku. Řadu členů má též na Slovensku, v Polsku, samozřejmě v samotné Lužici a v Německu, ale i ve Finsku či v USA.

Vydáváme Česko-lužický věstník, což je jediné sorabistické periodikum v českém jazyce. Spravujeme a zpřístupňujeme Hórnikovu lužickosrbskou knihovnu, což je největší sbírka sorabik (knih s lužickosrbskou tematikou) mimo území Lužice. Každoročně pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích akcí: přednášek, autorských čtení, koncertů, divadelních představení, výstav, vědeckých konferencí, jazykových kurzů, akcí pro děti či letní školu lužické srbštiny. Participujeme na vysokoškolské výuce lužické srbštiny v ČR. Vydáváme knihy, natáčíme videa, zpřístupňujeme Lužici Česku.

K významným momentům historie SPL po roce 1989 patří účast na protestech proti zrušení lužickosrbské základní školy druhého stupně v Chrósćicích a Pančicích-Kukowě v roce 2001, na protestech proti bourání lužických vsí kvůli pokračující povrchové těžbě hnědého uhlí, spoluorganizace setkání prezidenta Václava Havla s lužickosrbskými představiteli, účast na projektu saského ministerstva školství hledání českých učitelů pro srbskou Lužici, veřejné slyšení věnované Lužickým Srbům v Senátu Parlamentu ČR, návštěva saské vlády lužickosrbského premiéra Stanisława Tilicha v Lužickém semináři či mezistátní projekt revitalizace Hórnikovy lužickosrbské knihovny.

Spolupracujeme se všemi lužickosrbskými institucemi (SPL je přidruženým členem zastřešující lužickosrbské organizace Domowina), dále s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko, Českým rozhlasem, Českou televizí, Arcibiskupstvím pražským, Senátem Parlamentu ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Generálním konzulátem ČR v Drážďanech, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a její Katedrou středoevropských studií, Institutem sorabistiky Lipské univerzity, Městskou knihovnou Varnsdorf a dalšími významnými partnery; na spolkové úrovni se sdruženími Societas Amicuum Liberec, Asociace učitelů dějepisuMalostranský hřbitov a dalšími, jakož i s přáteli Lužických Srbů v Polsku a na Ukrajině. .

Chcete-li i vy pomoci k naplnění našich cílů, zajímáte-li se o malé kultury či slovanské jazyky, staňte se členy Společnosti přátel Lužice. Rádi Vás mezi sebou uvítáme!

(Aktualizace hesla: Lukáš Novosad v březnu 2021.)

Členové SPL spolu s lužickosrbskou dramaturgyní Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła Madleńkou Šołćic při obhlídkách Budyšína pro natáčení pořadu České televize Historie.cs, věnovaného srbské Lužici (2015).