Česko-lužický věstník vychází ročně v deseti číslech a jednom dvojčísle v nákladu 300 výtisků. Roční předplatné činí 300 Kč. Objednat možno na adrese luzice@luzice.cz

Česko-lužický věstník je zaměřen na literaturu, kulturu a dějiny Lužických Srbů s cílem informovat  o této tématice především obyvatelstvo České a Slovenské republiky, dále podporovat úsilí Lužických Srbů o zachování kulturní a etnické identity i mateřského jazyka.

Obsahovou náplní je poezie (pravidelná báseň na úvod každého čísla), studie a články, stručné zpravodajství, recenze a referáty o nové literatuře, publicistika, bibliografie článků s lužickosrbskou tématikou a zprávy sdělovacích prostředků, rozhovory, dopisy čtenářů, jedenkrát do roka literární příloha zpracovaná nově přímo pro Česko-lužický věstník.

Články jsou mimo literární texty v jazyce českém, v menším množství v jazyce lužickosrbském doplněny českými titulky a souhrny.

V souvislosti s tímto tématem se časopis příležitostně zabývá také literaturou, kulturou a dějinami jiných slovanských národů, evropských národnostních menšin a malých etnik, například Kašubů, italských Slovinců, Katalánců atd.

Online archiv

Starší čísla Česko-lužického věstníku jsou k dispozici také online ve formátu pdf a html. Online verzi zveřejňujeme půl roku po vytištění.

Věstníky ve formátu PDF ke stažení:

2019: 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
2018:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12, příloha
2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2015: 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11-12
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2013: 5, 6, 9
2012:
1, 7-8
2011:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6-8, 9-10, 11-12.
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12.
2004:
2003: 12

Autorský ukazatel (2001-2008)