Tisková zpráva Domowiny k revitalizaci Hórnikovy lužickosrbské knihovny

Clemens Škoda: Revitalizace Hórnikovy knihovny pokračuje úspěšně – první vzácné kusy zrestaurované

Hórnikova knihovna v Lužickém semináři na Malé Straně v Praze, největší sbírka lužickosrbské a sorabistické literatury mimo Lužici, je už dva týdny znovu otevřená pro veřejnost. Staletí stará knihovna byla v roce 2002 velmi poškozena povodní Vltavy. Domowině se podařilo obstarat z prostředků svobodného státu Sasko, jenž v hlavním města Česka v lužickém domě má své zastoupení, dvouletou dotaci – 40 000 euro na rok 2019 a stejnou sumu na rok 2020 – na obnovu knihovny. Společnost přátel Lužice, asociovaný člen zastřešujícího svazu Lužických Srbů, realizuje projekt spolu s Domowinou.

Koordinátorka projektu Eliška Oberhelová předložila výroční zprávu za loňský rok, a Clemens Škoda, referent Domowiny pro kulturu a zahraničí, k ní dodal: „Nehledě na přiznání prostředků až v druhé polovině roku 2019 se naši partneři dali při prohledávání, vyhodnocování, čištění, odplísnění, uklízení knihovny tak rychle do práce, že všechny loňské úkoly naprosto stihli splnit. A tak jsou první tištěná hornolužickosrbská gramatika z pera lužickosrbského jezuity Jakuba Xavera Ticina či kniha o dějinách róžantské svatyně zase restaurované. Rovněž magazín rukopisného časopisu „Serbowka“, jeden z nejhodnotnějších objektů knihovny, je obnoven.

Kromě restaurování nejvíce poškozených knih jde o desinfekci a vyčištění všech knih. Zakoupeny byly také potřebné nástroje (čisticí houbičky, žehličky, podpěrky pro knihy atd.), stejně jako datové nosiče pro digitalizované knihy a zprávy restaurátorů. Společnosti přátel Lužice patří velký dík za profesionální a spolehlivé plnění projektu – bez nich by to vše nebylo možné realizovat!

Nyní si přejeme dohnat kvůli koronakrizi odloženou výstavu prvních zrestaurovaných knih, která je připravována spolu se saským zastupitelstvím. Další dobrý důvod, aby se všichni těšili na otevření hranic!“