Společnost přátel Lužice a Domowina pokračují v revitalizaci Hórnikovy lužickosrbské knihovny z prostředků Staatskanzlei Svobodného státu Sasko. V letech 2021 až 2023 tak budou restaurovány další vzácné svazky starého fondu knihovny, na něž nestačily prostředky minulého projektu, a nově digitalizovány některé restaurované jednotky.

Projekt revitalizace a restaurace starých fondů Hórnikovy lužickosrbské knihovny v letech 2019 až 2021 proběhl sice úspěšně, leč nekompletně. Prostředky, které na něj přidělila Staatskanzlei Svobodného státu Sasko, totiž nestačily na opravy všech důležitých knih poničených devastující povodní v srpnu 2002. Saský stát se proto rozhodl v projektu pokračovat a za podobných podmínek jako dosud přidělit zastřešující lužickosrbské organizaci Domowina a jejímu českému partnerovi Společnosti přátel Lužice na další dva roky novou dotaci na dokončení započatých oprav knihovních fondů.

Nový projekt je naplánován na roky 2021 až jaro 2023 a opět je subvencován osmdesáti tisíci euro, tedy zhruba dvěma miliony korun. Kromě restaurování dalších vzácných svazků z nejcennějších fondů Hórnikovy lužickosrbské  knihovny – zejména světových unikátů desítek svazků časopisu Kwětki (tedy ručně psaných ročenek studentského spolku Serbowka, který v Lužickém semináři působil od konce 18. do počátku 20. století) – předpokládá nový projekt také digitalizaci některých knihovních jednotek. Rovněž v tomto případě se jedná především o svazky Serbowky, jež by v ideálním případě po ukončení projektu měly ve virtuálním prostoru „splynout“ s několika málo svazky, jež vlastní budyšínský Serbski kulturny archiw a jsou už digitalizovány a zpřístupněny ve virtuální čítárně Serbskeho institutu, respektive na portálu Sachsen.digital. Díky projektu pokračující revitalizace největší  lužickosrbské knihovny mimo území Lužice by se tedy po mnoha desetiletích měly poprvé ocitnout pohromadě všechny svazky ročenek pražských lužickosrbských studentů.

V roce 2021 byly restaurovány dvě knihy HLK, patnáct svazků Serbowky, byly vytvořeny další ochranné krabice na restaurované, ale i nerestaurované svazky starého fondu knihovny podle tzv. Zmeškalova katalogu. SPL vstoupila do smluvního vztahu s digitalizační firmou AiP Beroun, jež podle mezinárodních standardů Manuscriptoria digitalizuje svazky Serbowky, v roce 2021 to bylo prozatím sedm svazků. Dalších dvacet svazků bylo digitalizováno podle nižších standardů, aby mohly započít práce na jejich digitalizačních popisech. V roce 2022 budou všechny tyto práce pokračovat dle stanovených harmonogramů tak, aby se podařilo zjara 2023 nové digitalizáty zpřístupnit.