Pole médií se dají rozdělit na časopiseckou a novinářskou činnost a na moderní média.

Noviny a časopisy

Mezi srbské noviny patří hornosrbský deník Serbske nowiny a dolnosrbský týdeník Nowy Casnik. Oba dva mají dlouholetou tradici. Dále pak můžeme zmínit katolický časopis Katolski posoł a evangelický časopis Pomhaj Bóh nebo kulturní přehled Rozhlad. Velmi populární jsou dětské časopisy Płomjo (hornosrbský) a Płomje (dolnosrbský) – oba dva k dostání např. v Krajské knihovně v Liberci. Na poli nových médií dominuje rozhlas, televize a internet.

Vysílání srbskojazyčného pořadu Wuhladko v televizi

Internet

Na internetu je poměrně dost různých zajímavých stránek psaných lužickosrbsky nebo týkajících se této problematiky. V prvé řadě je nutno zmínit Wikipedii (hornosrbská i dolnosrbská verze), dále například stránky s mapou Lužice s původními lužickosrbskými názvy (karta.luzica , http://ulozto.cz/xxcxD33E/horni-luzice-v3-png a http://ulozto.cz/xkYp5CCW/dolni-luzice-v3-png), interaktivní česko-lužickosrbský slovník a v neposlední řadě populární Piwarcův blog či facebookové komunity (Společnost přátel Lužice, Serbski facebook). Existují i stránky zabývající se i již dnes neexistujícími velmi blízce příbuznými Lužických Srbů – Polabskými Slovany.

Rozhlas a televize

Lidé si mají možnost naladit v určité hodiny rozhlasové vysílání v hornosrbštině či dolnosrbštině. Televizní půlhodinové vysílání se provozuje na MDR každou první sobotu v měsíci od 11:30. Jak televizní tak i rozhlasové vysílání evidentně nesplňuje zákonem dané zastoupení lužické srbštiny v médiích.