Dnes odpoledne bylo oznámeno, že po krátké nemoci zemřel bývalý senátor a předseda Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR Tomáš Grulich. Bylo mu šedesát devět let.

„Vystudoval historii a etnologii, v 70. letech byl kastelánem na zámku v Klášterci nad Ohří, pracoval v teplickém krajském muzeu, od roku 1982 v Národním muzeu v Praze. Z něj v roce 1992 odešel a založil nakladatelství, o rok později tiskárnu, kterou spoluvlastnil a vedl do roku 2006. Nadále se věnoval historii a etnologii, od roku 1992 přednášel na Fakultě sociálních věd UK. Od téhož roku 1992 byl členem ODS. Senátorem byl v letech 2006 až 2018,“ píší Seznam zprávy.

Jako s předsedou krajanské komise jsme se s panem Grulichem setkávali rovněž my, přátelé srbské Lužice, neboť Senát Parlamentu ČR uznává jako české krajany také Lužické Srby. Grulich sám toto začlenění ve své poslední výroční zprávě o činnosti krajanské komise charakterizoval takto: „Jestliže se ptáte, proč zrovna naše komise, tak v definici krajanské komunity jsou zařazeni i Lužičtí Srbové, přestože to nejsou Češi, ale je to tradice, která už přetrvává od 18. století.“

A tak jsme se viděli třeba v červnu 2011 při návštěvě vedení Domowiny v Praze při „setkání se senátory při večeři v Kolovratském paláci v Senátu. Zúčastnil se jí také předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí PhDr. Tomáš Grulich“, jak psalo letní dvojčíslo Česko-lužického věstníku v roce 2011. Před dvěma lety v únoru pak Grulich v posledním roce své funkce zahajoval veřejné senátní slyšení nazvané „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“. Z něj pochází přiložená fotka.

Panu senátorovi děkujeme za veškerou spolupráci a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.