Společnost přátel Lužice a Společnost přátel Podkarpatské Rusi vás zvou na rusínský den v Lužickém semináři v sobotu 20. 4. 2024 od 10 hodin. Na programu jsou přednášky, beseda, divadlo i ochutnávka tradiční rusínské kuchyně.

O historii Podkarpatské Rusi budou hovořit prof. Peter Švorc a dr. David Hubený, o jazyce dr. Michal Vašíček, o literatuře doc. Valerij Padjak a dr. Věra Lendělová, o průnicích historie a umělecké tvorby doc. Tatiana Pirníková a o Světovém kongresu Rusínů Jura Kapac. Následovat bude beseda (od 16 hodin) moderovaná dr. Petrem Kalinou o současné situaci Rusínů nejen na Podkarpatské Rusi a vše vyvrcholí autorským uměleckým programem Divadla VIOLA z Prešova s názvem Šepoty, ve kterém bude rusínský fenomén prezentovat lidová píseň a přírodní magie.
Podrobný program následuje pod plakátkem.

Těšíme se na vás v Lužickém semináři v Praze na Malé Straně (U lužického semináře 13 – pět minut pěšky od metra Malostranská, tramvaje Malostranské náměstí, nebo z Karlova mostu a Kampy). Akce se koná za laskavé grantové podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Zahájení 10:00
Úvod: Jan Čopík, předseda Společnost přátel Podkarpatské Rusi

10:30 přednáškový blok

  • prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. – Rusíni a začlenenie Podkarpatskej Rusi do Československa, koncepcie a skutočnosť (historický úvod)
  • doc. Mgr. Valerij Paďak, CSc. – Lopatka, alebo veselá divadelná zábava – hra pri mŕtvom človeku pred jeho pohrebom (starý rusínský zvyk)
  • Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. – Rusínština – od nářečí k jazyku (vývoj jazyka, nářeční členění a vztah k sousedním jazykům, snahy o kodifikaci a jazykové politiky v zemích s rusínskou menšinou)

13:00 přestávka na oběd

14:00 přednáškový blok

  • PhDr. Věra Lendělová, CSc.Česká recepce rusínské literatury (Češi o rusínské literatuře, rusínská témata či prvky v české literatuře a překlady rusínské literatury do češtiny včetně ukázek)
  • PhDr. David Hubený, Ph.D. – Československá vojenská policie v Užhorodě (kapitoly z dějin československé správy Podkarpatské Rusi)

15:30 přestávka na občerstvení

16:00 beseda
Úvod: Jura Kapac – představení Světové rady Světového kongresu Rusínů
Beseda – moderuje PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

17:30 přestávka na občerstvení

18:30 doprovodný kulturní program

  • doc. Tatiana PirníkováRusíni a Masaryk (zamyšlení nad vybranými epizodami z historie Rusínů, lektorský úvod k představení)
  • písně z repertoáru Anci Jaburové v podaní herečky a zpěvačky Daniely Libezňuk
  • Divadlo VIOLA – Scénické čtení Šepoty je volně inspirované příběhem rusínské lidové zpěvačky Anci Jaburové z východoslovenské vsi Stakčín, která před sto lety rusínské lidové písně zpívala také odborné veřejnosti v Praze. Představení soustřeďuje pozornost na symboliku lidové magie, jíž je lidová píseň neoddělitelnou součástí. Druhou linii v příběhu představují obrazy ze života ruských emigrantů i příslušníků českých legií. Znít bude slovenština a rusínština.
    Scénář a režie Tereza Lexová, účinkují Ela Lehotská, Daniela Libezňuk, Eugen Libezňuk