Česká koruna na rozcestí – K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526)

360 

Není skladem

Kategorie:

Popis

Lenka Bobková a kolektiv
Casablanca, 2010

Ucelená kolektivní monografie je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě UK pod vedením prof. Lenky Bobkové a zahraničních spolupracovníků, který je zaměřen na vývoj vztahů mezi „pražským centrem“ a vedlejšími zeměmi v rámci České koruny na přelomu 15. a 16. století. Jednotlivé studie se zaměřují na zejména na dějiny civilní a církevní správy, vztahy panovníků s jednotlivými zeměmi, na vývoj církevních institucí. V českém prostředí se jedná o unikátní výzkumný projekt, který podává dosud neprobádané kapitoly českých dějin.

vázaná, 479 stran, rozměr cca 16 x 23,5 cm, 15 barevných vyobrazení, černobílé obrázky