Mukova mapa

120 

Kategorie:

Popis

Podrobná Etnografická mapa srbských Horních a Dolních Lužic (cca 34 x 24 cm), Přehledná mapa lužickosrbské jazykové oblasti s dopravní sítí Horní a Dolní Lužice (cca 73 x 58 cm), tubus s obrázky a popisem, lužickosrbsko-německý a německo-lužickosrbský rejstřík místních jmen
Společnost přátel Lužice, 2009

Arnošt Muka (1854 – 1932) lužickosrbský jazykovědec, etnograf, gymnaziální učitel a národní buditel Lužických Srbů v letech 1880-84 procházel jednotlivé obce v Lužici a pečlivě zaznamenával národnost obyvatel. Muka chtěl touto prací vyvrátil předchozí zkreslené pruské a německé statistiky a podat pravdivý obraz lužickosrbské národnosti v Horní a Dolní Lužici. Důležitým výsledkem Mukových národopisných výzkumů bylo v roce 1886 vydání Podrobné Etnografické mapy srbských Horních a Dolních Lužic s lužickosrbsko-německým a německo-lužickosrbským rejstříkem místních jmen. Lužickosrbskou mapu doplnila větší a podrobnější německá Přehledná mapa lužickosrbské jazykové oblasti s dopravní sítí Horní a Dolní Lužice, kterou na základě původní Mukovy mapy a německé dopravní mapy vypracoval v letech 1919-20 Hendrich Hančo.