Čtení o Polabských Slovanech

150 

Kategorie:

Popis

Ludvík Kuba, editoři Petr Kaleta, Jiří Žůrek
Společnost přátel Lužice, 2012

Kniha Čtení o Polabských Slovanech je poslední prací z řady knih českého malíře, muzikologa, publicisty a národopisce Ludvíka Kuby, pro které sám používal označení „čtení“. Takto jsou pojmenovány všechny jeho podobně zaměřené zbývající popularizační knihy z jiných slovanských oblastí, z nichž jako poslední vydal Čtení o Bosně a Hercegovině v roce 1937. Čtení o Polabských Slovanech bylo do tisku připraveno v roce 1946 a poté v roce 1953, ale z různých důvodů nakonec nevyšlo. Knihu poprvé vydává Společnost přátel Lužice v prosinci 2012. Edice knihy obsahuje Úvod, dvaadvacet kapitol, Dodatek z roku 1946 a závěrečnou část Některé údaje z dějin Polabských Slovanů. Přidán je Seznam příloh, sestavený redakcí, která do publikace dále doplnila oddíl Doporučená literatura k tématu Polabských Slovanů, vypracovala Ediční poznámku a Rejstřík osobních jmen a připojila německé shrnutí. Práce vychází ve stejném formátu, jaký měla předchozí Kubova „čtení“, obdobná je také struktura knihy a grafická úprava.

brožované, 141 stran, rozměr cca 13 x 19 cm, barevná obrazová příloha, černobílá vyobrazení v textu, hudební a mapové přílohy