Konec poezie malé komůrky

150 

Kategorie:

Popis

Jurij Chěžka

Milan Hodek, Hradec Králové – Praha 2019

Výbor z básní Jurije Chěžky. Překlad: Zuzana Bláhová-Sklenářová a Milan Hrabal. Doslov: Róža Domašcyna. Ilustrace: Isa Bryccyna.

,,Básník Jurij Chěžka připomíná českého romantika Karla Hynka Máchu krátkým pozemským časem, který byl oběma dán, i nevelkým rozsahem a zároveň výjimečností literárního díla. v rodné Lužici je Chěžkova tvorba, čítající několik desítek básní, ceněna vysoko. V roce 1957 o něm kritik Jurij Młynk napsal: ,,Je moderní básník, který své jazykové a poetické obrazy tvořil pro nás dosud neobvyklými formami a prostředky.“ O čtrnáct let později básník Kito Lorenc Chěžkovu tvorbu vymezil na jedné straně jako ,,poezii malé komůrky“, jež je ,,výrazem tragické osamělosti v cizině a lužickosrbského mládí bez vlasti a bez cesty,“ na druhé straně jakou pouť ,,za novou vlastí“. Přes romantický tón je v Chěžkových básních patrné střízlivé vidění světa i situace vlastního národa, zaznívá v nich stesk po milované matce a obavy z hrozící války. Literární historik Dietrich Šołta pak v roce 2017 chápe Chěžkův básnický odkaz jako ideový a umělecký ,,most k mnohostranné lyrice následující generace lužickosrbských básníků.“ – Milan Hrabal

brožovaná, 64 stran, rozměr cca 10,5 x 15 cm