Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského

200 

Kategorie:

Popis

Marcel Černý – Petr Kaleta (edd.)
Společnost přátel Lužice a Slovanský ústav AV ČR, 2010

Publikace Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského je kolektivní monografií, která se  skládá ze dvou oddílů: vědeckého a literárního.

První je věnován různým pražským (popř. českým) aspektům života a díla významného lužickosrbského básníka Jakuba Barta-Ćišinského (1856–1909). Obsahuje studie Petra Kalety (Práce Adolfa Černého o Jakubu Bartovi-Ćišinském a jeho díle), Heleny Ulbrechtové (Jakub Bart-Ćišinski v českém prostředí: literárněhistorická recepce a překlady), Marcela Černého (Zrození básníka v románu Bohumily Šretrové Chcu domoj), Josefa Suchého (Poezie Jakuba Barta-Ćišinského), France Šěna (Sbírka Swětło z wyšiny aneb Ćišinski a literární moderna) a Josefa Vláška (O zvukové výstavbě poezie Jakuba Barta-Čišinského, Modernistické tendence v lužické literatuře). Připojena je bibliografie (I. Česká publicistika a literární věda o Jakubu Bartovi Ćišinském, II. Texty Jakuba Barta Ćišinského přeložené do češtiny).

Druhý oddíl je antologický, tvoří jej zrcadlově vydávané ukázky z Ćišinského poezie (lužickosrbský originál – český překlad) z různých dob (od 80. let 19. století do současnosti) od různých českých překladatelů (A. Černý, A. Procházka, Fr. Malý, Fr. Tichý, K. Kyas, J. Suchý, M. Hlisnikovská, Z. Bláhová-Sklenářová, V. Daněk aj.).

vázané, 367 stran, rozměr cca 15 x 20,5 cm