Pražské sorabistické studie

150 

Kategorie:

Popis

Marcel Černý – Petr Kaleta (edd.)
Společnost přátel Lužice, Praha 2013

Autoři monografie zde v sedmi různě zaměřených příspěvcích odráží a hodnotí především sorabistickou činnost Adolfa Černého a Josefa Páty: ve studiích a statích Marcela Černého Josef Páta mezi Lužicí a Bulharskem. Nad jeho „slovanskými“ juveniliemi na stránkách Osvěty a Národa, Jana Chodějovského Činnost Josefa Páty v Lužickosrbském referátu, Tomasze Derlatky Literárněvědné dílo českých sorabistů (zejména A. Černého a J. Páty) a jeho ideologické přehodnocování lužickosrbskou literární vědou po roce 1945, Petra Kalety Adolf Černý a Ludvík Kuba v meziválečném časopisu „Łužica“ a Piotra Pałyse Josef Páta ve lvovském časopise Ruch Słowiański (1928–1939). 

Pozornost je věnována i dvojjazyčnému lužickosrbsko-německému literárnímu odkazu Jurije Brězana: ve studii Dietricha Scholzeho-Šołty Dvojjazyčnost v lužickosrbské literatuře – na příkladě Jurije Brězana (1916–2006) a aktuálnímu stavu sorabistického bádání na slovanském Balkáně: v přehledu Dalibora Sokoloviće Sorabistika v Srbsku – historie, současnost a perspektivy rozvoje.

vázané, 173 stran, rozměr cca 13 x 20,5 cm