Ruměnec broskví

180 

Sbírka nenápadného mistra verše Jurije Łušćanského, jež je v dobrém slova smyslu náležitě lužickosrbsky angažovaná. Kromě témat niterných, milostných či národních se totiž věnuje kulturní ekologii – čímž pokračuje ve významné tradici lužickosrbského básnictví, rozvíjí ji a dokumentuje, informuje i vyznává, jak s biotopy rostlin a živočichů mizí také krajina a starodávná magičnost Lužických Srbů. Připravili a přeložili Zuzana Bláhová-Sklenářová, Radek Čermák, Milan Hrabal, Jindřich Kabát, ilustrovala Magdalena Jančurová.

Kategorie: