Jaký byl rok 2020 pohledem českého sorabisty? V čem všem se tento pandemický škarohlíd lišil od jiných let, co se dík němu naopak potvrdilo, co vyvrátilo, v jaké kondici zastihl Společnost přátel Lužice a česko-lužickosrbské vztahy? O tom ve svém bilančním příspěvku přemítání předseda SPL Lukáš Novosad.

Vzhledem k dění v uplynulém roce patrně nejde k jeho souhrnu použít vhodnější ilustrační obrázek, než je fotografie jedné z lužickosrbských vsí, konkrétně Chrósćic, kterou mi poslal kamarád Alfons Korjeńk přes aplikaci Whatsapp. Ačkoli totiž do Lužice, nebydlíte-li v přilehlém Šluknovském výběžku, lze dojet za pár hodin pohodlně autem, vloni se tato krásná země hned za českou hranicí stala pro našince vyjma čtyř měsíců (dvou zkraje roku a dvou v létě) dosažitelnou stejně obtížně jako třeba Madagaskar, Bali, Země Františka Josefa nebo Ohňová země –⁠ tři čtvrtě roku jsme o Lužici jako náhle exotické zemi směli jenom snít. A tak jsme snili my v předsednictvu Společnosti přátel Lužice a spolu s námi vy, členové spolku.

Jak to vypadalo konkrétně? Především jsme mnohem víc než dosud psali, ostatně kromě jiného vznikl v kloudné a řekněme pravidelné rytmice několika příspěvků za měsíc tento blog, a vůbec se víc věnovali online prostoru, takže jsme jako mnoho jiných taky natáčeli videa. Ale když to šlo i nešlo, pokoušeli jsme se zůstat v osobním kontaktu –⁠ na jaře jsme (jako opět mnoho jiných subjektů) šili roušky a posílali je po tuzemsku i do Lužice, v létě jsme na všeobecné rušení hromadných akcí reagovali opačně a narychlo zorganizovali svou letní školu lužické srbštiny, na podzim jsme aspoň stihli uspořádat setkání nejvyššího orgánu našeho spolku, tedy valné hromady,  poprvé na sluníčku pražícím do dvora Lužického semináře. V zimě jsme vydali knížku. Ale popořádku bodově:

✅ Facebooková stránka SPL vloni uvedla 276 postů, což je meziroční rekord, a rozrostla se o rovněž rekordních 534 sledujících. Do 7. ledna 2021, kdy oslavila deset let své existence, pak počtem svých fanoušků předčila stránku Lužickosrbského rozhlasu MDR Serbja a stala se tak celosvětově nejsilnější ryze sorabistickou stránkou Facebooku (k čemuž bohužel stačí mít pouhých 2 470 sledujících; tak výlučnou kulturou se tu bavíme).
✅ Přes tuto sinou aktivitu jsme ani na Facebooku, ani na jiných kanálech, jimž se věnujeme, nestačili sdělit všecko podstatné, co se v Lužici a kolem ní vloni událo. Například nepadlo, že Lužici navštívil spolkový německý prezident Frank-Walter Steinmeier a že saský premiér Michael Kretschmer ho vítal lužickosrbsky; že jak bylo vidět v adventních videích Serbskeho ludoweho ansamblu, v Lužici už zase někdo hraje na lužickosrbské huslički; nebo že lužickosrbští přátelé pořádají vánoční sbírky na české matky samoživitelky atp.).
✅ Začal vycházet Česko-lužický věstník v novém hávu a soudě dle ohlasů a rostoucím počtu předplatitelů se novinka líbí. Protože ale ne všecko se do časopisu vejde, či se hodí na Facebook, rozjel se současně tento blog.
✅ Kromě vydané knížky, sbírky básní Jurije Łušćanského Ruměnec broskví, jsme pracovali i na dalších titulech, takže tři další knížky vyjdou v nejbližších týdnech; kupříkladu monografie o lužickosrbských vojácích v prusko-rakouské vojně roku 1866. Ale nedosti na tom: tři další knížky jsme mezitím napsali a pokusíme se je letos vydat (záležet bude samozřejmě na tom, zda se na ně podaří sehnat finance).
✅ Dále se podařilo vypravit do Horní Lužice třídenní zájezd nejvyšších představitelů pražského arcibiskupství a studentů pražského semináře na takové úrovni, že na něj bohoslovci vzpomínají dosud.
✅ Rozhodli jsme se nezůstat jen na Facebooku a budovat také další sociální sítě. Proto jsme si pořídili jsme účet na Instagramu a na YouTube vznikla videořada Čtení v Lužickém semináři, pro niž  jsme nechali načíst významného herce a přednašeče Jaromíra Medunu básně Jurije Łušćanského a prózy Jurije Brězana, abyste také vy měli v pandemických časech co poslouchat.
✅ K úspěchům patří rovněž bilance vztahů s Katedrou středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, protože dík této vřelé spolupráci se i v časech distanční výuky podařilo udržet výuku lužické srbštiny v předloni nastartovaném modelu jeden jazykový kurz a jeden výběrový kurz k tomu. Výuka nadcházejícího jarního semestru už se také plánuje a rozvažuje. Ostatně podařilo se taky vyslat tři našince na stipendium na Institut sorabistiky na Lipské univerzitě (a než byla zrušena letní škola v Budyšíně, i tam jsme měli třináct přijatých). Celkově nezbývá než doufat, že tento výsostný akcent na vzdělávání v lužické srbštině se nám podaří udržet také v dalších letech, protože bez nové generace sorabistů česká sorabistika za několik málo desítek let skončí.

Přestože záběr vypsaného vytváří zdání, že v tuzemské sorabistice (kterou neobstarává jen SPL, ale též kolegové z libereckého spolku SAL, z kapely Lidová muzika z Chrástu a další.) žádný covid snad ani neúřadoval (třebaže úřadoval a vlastně dost), není všecko růžové. Společná setkávání nad koníčkem, který máme všichni rádi, chybí – což se pomalu projevuje na jisté podrážděnosti ve vzájemných interakcích v online prostředí. Ubylo také kontaktů s lužickosrbskými přáteli, což dráždí obě strany. A bude-li nastalý režim karantén a uzavřených hranic trvat dlouho, budeme muset dobře nastartované vztahy z loňských let stavět znovu od počátku.

Aby ale nebylo tak horko, budeme vás s Lužicí rádi obtěžovat i letos – protože láska k Lužici je nikoli na chvíli, nýbrž na celý život. Zároveň přejeme vám i sobě, abychom se u toho zase konečně vídali. Rjane a strowe nowe lěto wam wšitkim, přećeljo!

Lukáš Novosad