pój podaj so mi…/pojď oddej se mi

50 

Kategorie:

Popis

Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Česko-lužický věstník, Praha 2005

Texty básní ze sbírek Prěnje jejkoPjatk haperleje a antologiíĆežkosć byćaSantera pantera. Dále z lužickosrbského časopisu Rozhlad (č. 10/1997 a 11/1999). Povídka Paternoster pochází ze stejnojmenného alamanachu, scéna Wódny muž z absurdního dramatu Wurywanki, které autorka napsala spolu se svým mužem Dušanem Hajdukem-Veljkovićem.

Překlady se zpravidla soustřeďují na celkové vyznění, ačkoliv se snaží zachovat původní členění básně.

Doplněno ilustracemi Hanky Šěnec.

brožovaná, 63 stran, rozměr cca 9 x 14 cm